7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Misyonumuz

Üniversitemizin faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak için tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık hizmeti sunmak ve bu sayede risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek Üniversitemizin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

Üniversitemizin amaçlarına ulaşmasında sağladığımız katkıyı arttırabilmek için ulusal ve uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak etkili ve sürekli gelişen bir birim olmak.                                  MEHMET USTA
                                                                        Osman GÜRELİ                                                       Zeynep AKGÜL
                               Tel : 0 372 291 2133                                                                Tel : 0 372 291 1666                                                Tel : 0 372 291 1695

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin